خانه | محصولات | دستگاه ضبط Turbo HD | دستگاه ضبط 4 کانال

دستگاه ضبط Turbo HD

دستگاه ضبط 4 کانال

DS-7204HGHI-SH

DS-7204HGHI-SH


Full 720P 1U Turbo HD DVR

DS-7204HQHI-SH

DS-7204HQHI-SH


Full 1080P 1U Turbo HD DVR

DS-7304HGHI-SH

DS-7304HGHI-SH


Full 720P 1.5U Turbo HD DVR

DS-7304HQHI-SH

DS-7304HQHI-SH


Full 1080P 1.5U Turbo HD DVR