خانه | محصولات | دستگاه ضبط تحت شبکه NVR | دستگاه ضبط 4 کانال

دستگاه ضبط تحت شبکه NVR

دستگاه ضبط 4 کانال

DS-7604NI-SE

DS-7604NI-SE


Economic NVR

DS-7604NI-SE/P

DS-7604NI-SE/P


Economic PoE NVR

DS-7604NI-E1/4P

DS-7604NI-E1/4P


Economic PoE NVR

DS-7604NI-E1

DS-7604NI-E1


Economic NVR

DS-7604NI-V

DS-7604NI-V


Economic Vertical NVR

DS-7604NI-VP

DS-7604NI-VP


Economic Vertical NVR

DS-7104NI-SN/P

DS-7104NI-SN/P


Economic Mini PoE NVR

 DS-7104NI-SN

DS-7104NI-SN


Economic Mini NVR

 DS-7104NI-SL/W

DS-7104NI-SL/W


Economic Mini 1U WiFi NVR