خانه | محصولات | دستگاه ضبط تحت شبکه NVR | دستگاه ضبط 8 کانال

دستگاه ضبط تحت شبکه NVR

دستگاه ضبط 8 کانال

DS-7608NI-SE

DS-7608NI-SE


Economic NVR

DS-7608NI-SE/P

DS-7608NI-SE/P


Economic PoE NVR

DS-7608NI-E2

DS-7608NI-E2


Economic NVR

DS-7608NI-E2/8P

DS-7608NI-E2/8P


Economic PoE NVR

DS-7608NI-VP

DS-7608NI-VP


Economic Vertical NVR

DS-7108NI-SN/P

DS-7108NI-SN/P


Economic Mini PoE NVR

DS-7608NI-E1

DS-7608NI-E1


Economic NVR

DS-7108NI-E1/V/W

DS-7108NI-E1/V/W


Embedded Wi-Fi Router NVR

 DS-7108NI-SN

DS-7108NI-SN


Economic Mini NVR