خانه | محصولات | دوربین مداربسته Turbo HD | دوربین مداربسته Dome

دوربین مداربسته Turbo HD

دوربین مداربسته Dome

DS-2CE56D1T-IRM

DS-2CE56D1T-IRM


HD1080P IR Dome Camera

DS-2CE56D1T-IT1

DS-2CE56D1T-IT1


HD1080P EXIR Turret Camera

DS-2CE56D1T-IT3

DS-2CE56D1T-IT3


HD1080P EXIR Turret Camera

DS-2CE56DIT-VFIR3

DS-2CE56DIT-VFIR3


HD1080P Vari-focal IR Turret Camera

DS-2CE56D1T-IRMM

DS-2CE56D1T-IRMM


HD1080P IR Dome Camera

DS-2CE56D5T-VFIT3

DS-2CE56D5T-VFIT3


HD1080P Turbo HD Outdoor Vari-focal EXIR Turret Camera

DS-2CE56D5T-VFIR

DS-2CE56D5T-VFIR


HD1080P Turbo HD Outdoor Vari-focal IR Camera

DS-2CE56D5T-IT3

DS-2CE56D5T-IT3


HD1080P Turbo HD EXIR Turret Camera

DS-2CE56D5T-IT1

DS-2CE56D5T-IT1


HD1080P Turbo HD EXIR Turret Camera

DS-2CE56D5T-IRM

DS-2CE56D5T-IRM


HD1080P Turbo HD Dome Camera

DS-2CE56C5T-VFIT3

DS-2CE56C5T-VFIT3


HD720P Turbo HD Outdoor Vari-focal EXIR Turret Camera

DS-2CE56C5T-VPIR3

DS-2CE56C5T-VPIR3


HD720P Turbo HD Outdoor Vandal Proof Camera

DS-2CE56C5T-IT1

DS-2CE56C5T-IT1


HD720P Turbo HD EXIR Low Light Turret Camera

DS-2CE56C5T-IT3

DS-2CE56C5T-IT3


HD720P Turbo HD EXIR Low Light Turret Camera

DS-2CE56C2T-IT1

DS-2CE56C2T-IT1


HD720P Turbo HD EXIR Turret Camera

DS-2CE56C2T-IT3

DS-2CE56C2T-IT3


HD720P Turbo HD EXIR Turret Camera

DS-2CE56C2T-IRM

DS-2CE56C2T-IRM


HD720P Turbo HD Dome Camera

DS-2CE56C2T-IR

DS-2CE56C2T-IR


HD720P Turbo HD Dome Camera